fb

Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak II.

› Pozitív fegyelmezés
› Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak I.
› Pozitív fegyelmezés tréning pedagógusoknak II.
› Szülői tréning
› 6-8 órás tantestületi képzések

Általános tudnivalók

A Pozitív fegyelmezés II. egy 90 órás pedagógus továbbképzés, melynek akkreditációja folyamatban van.

A Pozitív fegyelmezés II. tréning gyakorlatba ágyazott képzés, ami azt jelenti, hogy a 7 képzési napot nem egyszerre, hanem egy hónapos szünetekkel, 5 alkalommal tartjuk meg (2+1+1+1+2 nap), így a résztvevők a képzésen tanult feladatokat a két képzési alkalom között eltelt időben kipróbálják. Ez a képzési forma lehetővé teszi, hogy a résztvevők az elsajátított feladatokat a saját gyakorlatukba átültessék - a saját gyerekcsoportjuk életkorához és sajátosságaihoz igazítsák, és ehhez folyamatos szakmai támogatást kapnak a képzés oktatóitól. A 7 képzési napot 20 óra szupervízió egészíti ki, melynek célja, hogy a csoporttagok megosszák egymással a program kipróbálása során szerzett tapasztalataikat, és közösen keressenek megoldásokat az esetleges szakmai elakadások feloldására. 

A tréningcsoportjaink minimum 8maximum 14 fővel indulnak.

A jelentkezés előfeltététele a Pozitív fegyelmezés I. tréning elvégzése.

A képzés helyszíne: 1072, Budapest Dob u. 52. III. emelet 1.

 

Miről szól a képzés?

A Pozitív fegyelmezés II. célja, hogy a résztvevők szert tegyenek arra az elméleti és gyakorlati tudásra, melynek birtokában képessé válnak a tanulók érzelmi és szociáis képességeinek célzott és szisztematikus fejlesztésére. Ez hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy képessé váljanak saját és mások érzelmeinek felismerésére, társas kapcsolataik hatékonyabb kezelésére, valamint a konfliktushelyzetek megoldásfókuszú rendezésére.

A tanulói készségfejlesztés és konfliktusmegoldás színtere az osztálygyűlés, mely alsó tagozaton a magyar órák vagy napközis foglalkozások, felső tagozaton és középiskolában az osztályfőnöki óra, erkölcstan óra vagy dráma foglalkozások keretei közé illeszthető be legegyszerűbben.

A képzés főbb témakörei:

A pozitív fegyelmezés szemléletű pedagógus számára az osztálygyűlések rendszere egy olyan közösségformáló eszköz, amelynek célja a közösségen belüli tiszteletteljes és pozitív kapcsolatok kialakítása, a tanulók bevonása a közösség életével kapcsolatos döntések meghozatalába, valamint az egyéni felelősségvállalás erősítése.

 

 


KAPCSOLAT

Telefon: +36 (1) 786-9783
E-mail:
Cím: 1072 Budapest Dob utca 52. III. 1.

1%